ما را در جامعه های مجازی دنبال کنید.

میدان پالیزی، خیابان شهید قندی، پلاک 76، واحد 4 و 13
ایران ، تهران

پروژه های نیروگاه

تارگ حیاتی رشد و توسعه در جوامع امروزی بر پایه انرژی الکتریسیته می باشد و نیروگاهها بعنوان یکی از تامین کنندگان این انرژی بشمار می آیند. حرکت روند تولید انرژی الکتریسیته از حالت متمرکز و سنتی به سمت نیروگاههای مجازی (VPP) و تولید پراکنده (DG) می تواند انقلابی در تولید این انرژی حیاتی باشد و نقش شرکت های بازرسی بعنوان تضمین کیفیت قطعات ، نصب و بهره برداری آنها می تواند موجبات یک انرژی پایدار را فراهم نماید