ما را در جامعه های مجازی دنبال کنید.

میدان پالیزی، خیابان شهید قندی، پلاک 76، واحد 4 و 13
ایران ، تهران

پروژه های ریلی

این شرکت با بهره گیری از کارشناسان مجرب و مشاوران خبره و استفاده از استانداردهای ملی و بین المللی و مشارکت در تدوین آن ها آمادگی ارائه خدمات در زمینه های بازرسی حین ساخت و انجام تستهای نهایی انواع واگن ها، بازرسی ادواری حین بهره برداری و نظارت بر مراحل تعمیرات اساسی ناوگان و خطوط ریلی، بازرسی قطعات مصرفی و لوازم یدکی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی، تمامی ایستگاه های راه آهن و مترو را دارد.

همچنین این شرکت بازرسی با قرارداشتن در لیست تامین کنندگان شرکت بهره برداری مترو به شماره فعال ۱۱۴۷۹ آمادگی ارائه هرگونه همکاری با صنایع ریلی و صنایع وابسته را داراست.