ما را در جامعه های مجازی دنبال کنید.

میدان پالیزی، خیابان شهید قندی، پلاک 76، واحد 4 و 13
ایران ، تهران

بیانیه حفاظت از بی‌طرفی

 مدیرعامل شرکت پرنیان پایش اندیشه کادوس از طریق این بیانیه اعلام می‌­دارد کلیه کارکنان و مدیران این شرکت برای حفاظت از بی­طرفی، استقلال و محرمانگی در انجام کلیه امور بازرسی- فنی از انجام هرگونه فعالیتی که تاثیر منفی بر کیفیت نتایج بازرسی و کار می­‌گذارد، خودداری نمایند و فعالیت­‌های خود را با تاکید بر درستکاری، حفظ محرمانگی، عینیت گرایی، استقلال، عدم جانبداري، منصف بودن، داشتن فکر باز، برخورد یکسان، عدم وابستگی، توازن، عاري بودن از تعارض منافع، عاري بودن ازگرایش، فقدان پیش داوري انجام دهند. تمامی مدیران و کارکنان با تمام توان خود در راستای حفظ این اصول و خط مشی کیفی تلاش خواهند کرد. به همین منظور مدیرعامل در کلیه بخش­ها معاونین و مدیران فنی را مسئول حصول اطمینان از اجرای صحیح فعالیت­‌ها مطابق با الزامات استاندارد­های ISO/IEC/17020-ISO9001 نموده است. همچنین مدیرعامل متعهد می­گردد منابع لازم مالی و منابع انسانی را برای استقرار استانداردهای ISO/IEC/17020-ISO9001 فراهم نماید.