برای هوایی پاک و آسمانی آبی /International Day of Clean Air for Blue Skies
نقطه اشتراک همه­ی ما انسان ها، آسمان آبی و یکسان در سرتاسر جهان است. ما برای آسمانی آبی متولد شدیم.  در زمین و درختان به ما آسمانی پاکیزه و نفس کشیدن را هدیه می‌دهند و ما در کنشی به زمین و درختان با کاشتن درختی دیگر عمل او را پاسخ می‌دهیم.
شرکت پرنیان پایش اندیشه کادوس در راستای مسئولیت اجتماعی خود  به مناسبت دومین روز جهانی هوای پاک برای آسمانی آبی، نهال پی پاک را به زمین هدیه کرد. امیدواریم برای هوای پاک و پاکیزگی هوا قدمی برداریم.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.