ما را در جامعه های مجازی دنبال کنید.

میدان پالیزی، خیابان شهید قندی، پلاک 76، واحد 4 و 13
ایران ، تهران

بازرسی CNG

بازرسی ادواری جایگاه CNG

بخش بازرسی تجهیزات گاز طبیعی فشرده (CNG) با هدف نظارت و بازرسی فنی تجهیزات گاز طبیعی، در جهت پیشگیری و کاهش حوادث و تلفات ناشی از استفاده گاز طبیعی فشرده (CNG) در سال 1۳۸۸ تشکیل گردیده و با توجه به تخصص و تجربه خود و دریافت تائید صلاحیتهای لازم از مرکز ملی تائید صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه های مرتبط با بازرسی ادواری مخازن و خودروهای گازسوز اقدام به بازرسی فنی و کنترل کیفیت براساس استانداردهای بین المللی از جمله ISO 6406، ISO 11439، ECE R110، ISO 15500 و استانداردهای ملی ایران به شماره های ۷۸2۹ ، 12۰۵۴ ، ۶۷۹2 ، ۸۰۰2 ، ۷۵۹۸ ، ۹۷۴۷ و ۹۴2۶  در سطح کشور نموده است.

این بخش با حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات، تاکید بر دانش کارشناسان متخصص، اولویت به پیشرفت تکنولوژی خودروها، افزایش سهم وسایل نقلیه موتوری در حمل و نقل و سفرها و همچنین گسترش و توسعه شهر نشینی، سلامت و ایمنی و میزان آلاینده خروجی وسایل نقلیه مورد توجه قرار گرفته است.

این بخش با هدف کسب رضایت و اطمینان مشتریان، تلاش میکند با افزایش دامنه خدمات خود از شرکت های سرآمد و پیشرو کشور در امر بازرسی فنی تجهیزات گاز طبیعی باشد.

عمده فعالیت های این بخش شامل موارد زیر میباشد:

  • -بازرسی کلیه تجهیزات نصب در جایگاههای عرضه سوخت CNG
  • -بازرسی تجهیزاتCNG نصب بر روی خودروهای گاز سوز
  • بازرسی ادواری جایگاه های سوخت گیری گاز طبیعی فشرده (CNG)

بازرسی فنی کلیه تجهیزات جایگاه های CNG شامل بازرسی سیستم میترینگ، لوله های LP تا درایر، درایر، کمپرسور (سیستم فشرده سازی )دیسپنسر( توزیع کننده )تابلوهای برق و کابل ها، حریم های ایمنی و نواحی تردد، مستندسازی و مخازن ذخیره و شیر مخازن گاز طبیعی فشرده مطابق با استاندار دهای ملی ۷۸2۹ ،12۰۵۴  و ۸۰۰2 و دستورالعمل و روش اجرایی سازمان ملی استاندارد و ارائه گزارشات به مراجع ذیربط می باشد.

بازرسی ادواری خودروهای گازسوز (CNG)  

ناوگان حمل و نقل زمینی کشور ما در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین ناوگانهای مصرف کننده سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG) در دنیا می باشد. لذا کنترل کیفیت خودروهای گاز سوز که در سطح خیابان ها در حال تردد هستند از اهمیت شایانی جهت حفظ امنیت جامعه

برخوردار است. هدف از اجرای بازرسی ادواری خودروهای گاز سوز ایجاد محیط زیست عاری از آلودگی های ناشی از فرآیند احتراق خودروها و ایجاد محیطی امن از نظر بروز حوادث خودروهای گاز سوز که در حال حاضر تهدیدی جدی برای امنیت جانی راننده و مسافرین در سطح شهر می باشد . بازرسی ادواری خودروهای گازسوز (CNG) شامل بازرسی مخزن ذخیره، شیر مخزن، PRD، لوله و اتصالات مربوطه بر اساس استاندارد ملی ۹۴2۶ و ارائه گزارشات مربوطه به مراجع ذیربط می باشد.