آشنایی با استانداردهای مدیریت کیفیت

ايزو یا سازمان بین‌المللی استاندارد

سازمان بين المللي ايزو در 24 فوريه سال 1947 تاسيس شد. سازمان ايزو از کميته هاي استانداردسازي 130 كشور بزرگ و كوچك, صنعتي و در حال توسعه از كليه مراکز جهان تشکيل شده است . وظيفه اصلي ايزو اشاعه استاندارد و ارتباط آن  با خدمات  بين المللي محصولات و خدمات و بهبود آن  در محدوده بازرگاني  و حمايت از توليد كننده و مصرف كننده مي باشد. سازمان بين المللي استاندارد (ISO) وظيفه مدون کردن انواع استانداردها را بر عهده دارد. اين استانداردها ايمني و بهداشت کليه اين کالاها را تضمين مي نمايد استانداردهاي ايزو همچنين تجارت و بازرگاني بين کشورها را تسهيل مي نمايد

تنها يک سازمان از هر کشور به عنوان نماينده از اعضاي ايزو به حساب می‌آیند.سازمان بين المللي ايزو داراي 138 عضو شامل 91 عضو اصلي, 36 عضو مكاتبه اي و 11 عضو مشترك تا پايان ژانويه 2001 مي باشد. موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز از جمله اعضاي اصلي آن مي باشد.

كلمه (ISO) از كلمه يوناني (isos) مشتق شده و به معني (برابر) و ريشه پيشوند (iso) در انگليسي است و بر خلاف تصور همگان استنباط ميشود که كلمه (ISO) مخفف International Organization for  Standardization است.

انواع استاندارد های مهم

ایزو 9001    

           

     

     ایزو 18001          

         

  ایزو 14001    

             

 

ایزو 17020     

 

 ایزو IMS      

 

  ایزو 10015     

 

ایزو TS16949     

 

ایزو 50001

 

ایزو 26000

 ایزو 10004       

 

       ایزو 10002           

 

     ایزو 17025