خط مشی کیفی

شرکت خدمات بازرسی بین المللی پرنیان پایش اندیشه کادوس (پی پاک) در زمینه نمونه برداری و بازرسی کالای صادراتی و وارداتی(سورویانس) مشغول می باشد و بعنوان سازماني يادگيرنده در جهت ارتقاء سطح كيفيت خدمات و در راستای تأمین انتظارات  سازمان ملی استاندارد ایران، مشتريان و سایر ذینفعان، مدل نظام مدیریت كيفيت خود را براساس استاندارد
ISO/IEC17020:2012 انتخاب و اهداف زیر را سر لوحه كار خود قرار داده است:

  • رعایت اصل استقلال، بيطرفي و درستکاری در اعلام نظر حرفه‌اي در بازرسي‌ها
  • رعایت اصول رازداري در قبال اطلاعات محرمانه مشتريان و سایر ذینفعان
  • اهتمام در تامین رضایت كاركنان بعنوان سرمایه هاي اصلی شرکت
  • ارتقای سطح رضایت مشتريان با شناسايي و برآورده ساختن نیازهای جاری و آتی آنان از طریق انطباق هر چه بیشتر خدمات ارائه شده با خواسته هاي آنان
  • ارتقای سطح دانش مشتريان با تشریح و توجیه انواع فعالیت های بازرسی به منظور ایجاد سهولت در ارتباط بهتر با مشتريان
  • ارتقای سطح دانش فني و حرفهای كاركنان از طریق آموزشهای ادواری جهت ارتقای سطح كيفيت خدمات
  • استفاده از استاندارد هاي معتبر و مقررات ملی و بين المللي
  • تلاش جهت افزايش سهم بازار و ارتقاء بهره وری با کاهش هزینه ها
  • همکاري و مشارکت با سایر شرکت‌هاي بازرسی براي افزايش سطح علمي ، فني و تجربي شرکت

کليه سطوح شرکت موظفند در استقرار و حفظ سیستم مدیریت كيفيت مشارکت فعال داشته باشند. لذا مدیریت  و كاركنان شرکت خود را متعهد به درك درست موارد فوق دانسته و الزام به اجرای  سیستم  مدیریت كيفيت در تمامی سطوح را از وظایف قطعی خود مي دانند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.