گواهی بازرسی PSI

بازرسی قبل از حمل یک بخش مهم در پروسه ارزیابی کنترل کیفی کالا یا مواد میباشد. زمانی که کل محموله در دسترس بوده و معمولا به طور کامل بسته بندی شده و آماده حمل باشد، خریدار اجازه بازرسی توسط شخص سوم را صادر می نماید. به طور معمول شرکت بازرسی مستقلی جهت بازرسی قبل از حمل از طرف خریدار اختصاص می یابد چرا که که خریدار مایل است شخصی که به هیچ عنوان ذینفع معامله نباشد تعداد و کیفیت کالا را بررسی  نماید. بدین روش خریدار از خرید خود نسبت به پولی که پرداخت نموده مطمئن خواهد شد. ضمناً بازرسی قبل از حمل  به صورت اتفاقی (Random) و ظاهری (Visual) انجام می شود.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.