مدیران شرکت

مهندس کیان حقیقی
سمت: مدیر عامل

haghighi@ppak.ir

———————————————————————————————————————————————

 علی اشرف
سمت: مدیر فنی

 شماره تماس: 88173128-88173140-88172854 (داخلی 7)

———————————————————————————————————————————————

      علی یزدانمهر
      سمت: مدیر تضمین کیفیت و آموزش

شماره تماس: 88173128-88173140-88172854 (داخلی 9)

ایمیل:  QA@ppak.ir

———————————————————————————————————————————————

      محمود قاضی زاده
سمت: رئیس واحدهای بازرسی ظاهری کالا و تایید قیمت و اصالت پروفرما و بازاریابی

شماره تماس: 88173128-88173140-88172854 (داخلی 2)

ایمیل: COI@ppak.ir

———————————————————————————————————————————————

     بابک شعبانی
سمت: رئیس واحد بازرسی کیفی کالا (COI)

شماره تماس: 88173128-88173140-88172854 (داخلی 1)

ایمیل: coi@ppak.ir

———————————————————————————————————————————————

     علی آریانی

سمت: رئیس واحد CNG

شماره تماس: 88173128-88173140-88172854 (داخلی 5)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.