دپارتمان آموزش

  دپارتمان آموزش شرکت پی‌پاک با همکاری اساتید مجرب حوزه‌ی ایزو، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف می‌کند. در این راستا، امکانات آموزشی درخور توجهی برای برگزاری این دوره ها استفاده میگردد. مکان آموزشی مناسب و آرام، وسایل آموزشی  الکترونیکی نوین برای تدریس و سایر امکانات مورد نیاز برای یک دوره‌ی آموزشی معتبر.

  شرکت پی‌پاک، همچنین از مشاوران و صاحبنظران بنام متعددی برای برنامه‌های سیستم مدیریت کیفیت شرکت بهره میگیرد، طوری که حتی در این زمینه پیشگام شده و پذیرای طرح‌های مشاوره ای برای شرکت‌های دیگر در داخل کشور می باشد.

شماره تماس: 88173128 _ 88173140 (021) داخلی 9

ایمیل: QA@ppak.ir