گواهی بازرسی COI

این گواهی بیان می دارد که کالا از لحاظ کمی، کیفی و بسته بندی با شرایط موجود در پرو فرما مطابقت دارد و توسط شرکت های بازرسی کالا صادر میگردد؛ به اختصار به این گواهی Certification of Inspection یا COI ویا گواهی VOC میگویند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.