شرکت بازرسی پی پاک
دارای پروانه بازرسی از سازمان ملی استاندارد ایران
مورد تایید بانک مرکزی
دارای مجوز بازرسی از مرکز ملی تایید صلاحیت

بازرسی کالا

صدور گواهی‌های بازرسی در مبدا و مقصد جهت ارائه به بانک و اداره کل استاندارد استان ها یکی دیگر از توانمندی های این شرکت می باشد

اینجا کلیک کنید

بازرسی سی ان جی

این شرکت در سال 93 موفق به اخذ مجوز بازرسی جایگاه های سی ان جی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردید.

اینجا کلیک کنید

آموزش

واحد آموزش این شرکت، دوره های متنوعی در زمینه مدیریت، بازرسی مواد و فلزات، تجهیزات صنعتی، جوش ، جایگاه های سی ان جی و ... برگزار می نماید.

اینجا کلیک کنید